Bander 300 - Výměna pilového pásu

Před výměnou či jakoukoliv manipulací s pilovým pásem vždy vyjměte zástrčku ze síťové přípojky!

1. Před výměnou pilového pásu položte BANDER 300 na rovnou podložku či stojan tak, aby se nemohl převrhnout

2. Odejměte spodní ochranný a horní ochranný kryt vodících kol

3. Uvolněte napnutí pilového pásu, kličkou za spodním krytem kola

4. Vyjměte použitý pilový pás

5. Přiložte nový pilový ve směru otáčení vodících kol podle šipky umístěné na horním krytu vodícího kola nejprve na spodní kolo (Pilový pás nasazujte vždy směrem zuby ven, pohledově od pily)

6. Poté pilový pás nasaďte na horní vodící kolo a pomocí kličky za krytem spodního kola a lehce jej utáhněte kličkou za krytem spodního kola

7. Otáčejte vodícím kolem tak, aby pilový pás lehkou regulací dosedl svou hranou do všech čtyřech vodících ložisek 

8. Poté pás přiměřeně dotáhněte

9. Pokud pilový pás řádně nepřiléhá dorazem své zadní hrany ve vodících ložiscích, je nutné seřídit úhel spodního kola pomocí kličky za krytem spodního kola

10. Po montáži pilového pásu nasaďte zpět a řádně upevněte horní a dolní ochranný kryt vodících kol